Körens styrelse under verksamhetsåret 2021–2022

Ordförande: Linda Bäckman

Vice ordförande: Niklas Ollila

Kassör: Yasmin Nyqvist

Sekreterare: Karina Alm


Dirigent: Misa Ståhl-Norrholm


Webbansvarig: Niklas Ollila